mysql

Truy vấn lấy giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trong bảng meta WordPress

Trong ví dụ này, mình có một cột meta_key có giá trị là rent, và một cột meta_value có giá trị là con số với kiểu dữ liệu là LONGTEXT. Các đối tượng rent sẽ chứa một con số thực thể hiện giá cho thuê. Để lấy được giá cao nhất và giá thấp nhất,…

Xem thêm →
Sửa lỗi MySQL shutdown unexpectedly XAMPP chỉ với 1 cú nhấp chuột
Sửa lỗi MySQL shutdown unexpectedly XAMPP chỉ với 1 cú nhấp chuột

Hướng dẫn sửa lỗi Error: MySQL shutdown unexpectedly. This may be due to a blocked port, missing dependencies, improper privileges, a crash, or a shutdown by another method. Press the Logs button to view error logs and check the Windows Event Viewer for more clues If you need more help, copy and post this entire…

Xem thêm →
Sửa lỗi MySQL shutdown unexpectedly trên XAMPP
MySQL shutdown unexpectedly

Khi sử dụng XAMPP thì ít nhiều bạn cũng từng gặp qua lỗi MySQL shutdown unexpectedly. Nguyên nhân dẫn đến lỗi MySQL shutdown thì có rất nhiều, nhưng làm sao để khắc phục thì bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn.

Xem thêm →