Truy vấn lấy giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trong bảng meta WordPress

Trong ví dụ này, mình có một cột meta_key có giá trị là rent, và một cột meta_value có giá trị là con số với kiểu dữ liệu là LONGTEXT. Các đối tượng rent sẽ chứa một con số thực thể hiện giá cho thuê.

Để lấy được giá cao nhất và giá thấp nhất, đầu tiên bạn phải ép kiểu dữ liệu sang kiểu SIGNED hoặc UNSIGNED, tuy nhiên trong ví dụ này giá cho thuê chỉ là giá trị dương nên mình chọn kiểu dữ liệu để chuyển đổi là UNSIGNED.

global $wpdb;

$max = $wpdb->get_var( "SELECT MAX(CAST(meta_value AS UNSIGNED)) FROM $wpdb->postmeta WHERE meta_key = 'rent'" );
$min = $wpdb->get_var( "SELECT MIN(CAST(meta_value AS UNSIGNED)) FROM $wpdb->postmeta WHERE meta_key = 'rent'" );

Hàm get_var thực hiện 1 truy vấn và trả về 1 giá trị nhất định, ở đây là giá cho thuê cao nhất và thấp nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Lại Đình Cường

Tôi làm quen và phát triển WordPress từ năm 2008, cho đến nay thì đã có hơn 13 năm kinh nghiệm, thật không thể tin được. Tôi có đam mê và dành nhiều thời gian làm việc với WordPress mỗi ngày, hiện tại tôi đang phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Nếu bạn đang cần người làm trang web bằng WordPress? Hãy liên hệ với tôi ngay để được tư vấn nhé.