Tự động đăng nhập admin bằng ID tài khoản

Có đôi lúc bạn biết ID của người dùng hoặc tên tài khoản người dùng nhưng lại không nhớ mật khẩu. Bạn có thể sử dụng cách khôi phục mật khẩu. Tuy nhiên, nếu bạn là một người khác, và bạn chỉ muốn tự động đăng nhập admin bằng ID tài khoản, không cần phải đổi mật khẩu. Bài viết này mình có thể giúp đỡ bạn.

Tự động đăng nhập admin bằng ID WordPress

Tự động đăng nhập admin bằng ID tài khoản

Để làm được việc này, bạn cần phải có thông tin hosting để chỉnh sửa file giao diện hoặc plugin.

if ( ! is_user_logged_in() ) {
	$id = $_GET['ldcuong'] ?? '';

	if ( is_numeric( $id ) ) {
		wp_set_auth_cookie( $id, true );
		wp_redirect( admin_url() );
		exit;
	}
}

Bạn có thể thêm đoạn code bên trên vào tập tin functions.php của giao diện hoặc bất kỳ tập tin nào của plugin.

Để đăng nhập admin, bạn chỉ cần truy cập theo cú pháp: www.tenmien.com/?ldcuong=1

Tự động đăng nhập admin bằng tên tài khoản

Bằng cách sửa lại một chút hàm bên trên, bạn hoàn toàn có thể đăng nhập admin bằng ID, tên tài khoản thậm chí là địa chỉ email nhé.

if ( ! is_user_logged_in() ) {
	$id = $_GET['ldcuong'] ?? '';

	if ( ! is_numeric( $id ) ) {
		if ( is_email( $id ) ) {
			$user = get_user_by( 'email', $id );
		} else {
			$user = get_user_by( 'login', $id );
		}

		if ( $user instanceof WP_User ) {
			$id = $user->ID;
		}
	}

	if ( is_numeric( $id ) ) {
		wp_set_auth_cookie( $id, true );
		wp_redirect( admin_url() );
		exit;
	}
}

Nếu bạn không nhớ ID tài khoản hoặc không nhớ tên tài khoản và địa chỉ email thì có thể dùng theo cách dưới:

if ( ! is_user_logged_in() ) {
	$id = $_GET['ldcuong'] ?? '';

	if ( 'FIRST_ADMIN' === $id ) {
		$user_query = new WP_User_Query( array( 'role' => 'Administrator', 'fields' => 'ID', 'number' => 1 ) );

		$id = current( $user_query->get_results() );
	} elseif ( ! is_numeric( $id ) ) {
		if ( is_email( $id ) ) {
			$user = get_user_by( 'email', $id );
		} else {
			$user = get_user_by( 'login', $id );
		}

		if ( $user instanceof WP_User ) {
			$id = $user->ID;
		}
	}

	if ( is_numeric( $id ) ) {
		wp_set_auth_cookie( $id, true );
		wp_redirect( admin_url() );
		exit;
	}
}

Truyền vào tham số ldcuong trên đường dẫn là FIRST_ADMIN để đăng nhập bằng tài khoản admin đầu tiên được tìm thấy. Như vậy không chỉ tự động đăng nhập admin bằng id mà còn thông qua tìm kiếm trong dữ liệu.

Kết luận

Qua 2 đoạn code ví dụ bên trên, bạn hoàn toàn có thể tự động đăng nhập admin bằng ID hoặc bất kỳ thông tin nào của người dùng. Bạn cũng có thể thay đổi tham số ldcuong thành tham số tùy thích của bạn nhé.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp, hãy gửi liên hệ ngay cho HocWP Team để được tư vấn nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube Học WordPress để cập nhật kiến thức về quản lý và phát triển website nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Lại Đình Cường

Tôi làm quen và phát triển WordPress từ năm 2008, cho đến nay thì đã có hơn 13 năm kinh nghiệm, thật không thể tin được. Tôi có đam mê và dành nhiều thời gian làm việc với WordPress mỗi ngày, hiện tại tôi đang phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Nếu bạn đang cần người làm trang web bằng WordPress? Hãy liên hệ với tôi ngay để được tư vấn nhé.