Cho phép tải lên các file có đuôi khác nhau trên WordPress

Mặc định WordPress sẽ chỉ cho phép tải lên các đuôi tập tin cho sẵn. Nếu bạn muốn bổ sung thêm các đuôi mở rộng khác thì có thể áp dụng bộ lọc upload_mimes.

function hocwp_font_demo_upload_mimes( $mime_types ) {
  $mime_types['svg']  = 'image/svg+xml';
  $mime_types['ttf']  = 'application/x-font-ttf';
  $mime_types['otf']  = 'application/x-font-opentype';
  $mime_types['woff'] = 'application/font-woff';
  $mime_types['woff2'] = 'pplication/font-woff2';
  $mime_types['eot']  = 'application/vnd.ms-fontobject';
  $mime_types['sfnt'] = 'application/font-sfnt';

  return $mime_types;
}

add_filter( 'upload_mimes', 'hocwp_font_demo_upload_mimes' );

 

Lại Đình Cường

Tôi làm quen và phát triển WordPress từ năm 2008, cho đến nay thì đã có hơn 13 năm kinh nghiệm, thật không thể tin được. Tôi có đam mê và dành nhiều thời gian làm việc với WordPress mỗi ngày, hiện tại tôi đang phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Nếu bạn đang cần người làm trang web bằng WordPress? Hãy liên hệ với tôi ngay để được tư vấn nhé.