Trang này sẽ chứa các kênh mà bạn có thể liên lạc làm việc với HocWP Team. Mọi hình thức liên hệ chỉ là phụ, ngoại trừ liên lạc qua địa chỉ email.

Liên hệ làm web

Bạn nên xem qua trước quy trình thiết kế websitechính sách bản quyền trước khi trao đổi làm dự án nhé.

Liên hệ với tôi

Bạn có thể sử dụng form bên dưới để gửi yêu cầu đến Lại Đình Cường. Hoặc có thể liên lạc trực tiếp bằng cách sử dụng các thông tin sau:

Điền đầy đủ thông tin và sau đó nhấn nút gửi, mình sẽ trả lời lại cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý: Thời gian trả lời và cập nhật chỉnh sửa các dự án sẽ từ 2 đến 48 giờ, việc gửi nhiều yêu cầu sẽ không làm cho công việc được giải quyết sớm hơn.

Tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn với mục đích liên hệ. Xem thêm chính sách bảo mật.
Nhập nội dung cần liên hệ, mô tả đầy đủ yêu cầu nếu có.

Các hình thức liên hệ khác

Ngoài các hình thức liên hệ bên trên, bạn cũng có thể liên lạc với mình bằng những cách tùy chọn bên dưới:

Trao đổi qua email vẫn là hình thức chính để liên hệ công việc, chúng tôi không áp dụng liên lạc qua điện thoại trừ một vài trường hợp thật sự cần thiết có thông báo trước.