stripe

Ví dụ code form thanh toán Stripe
Ví dụ Stripe payment form

Nếu bạn đang làm code thanh toán qua Stripe, bạn muốn tùy chỉnh form thanh toán thì có thể tham khảo tài liệu của nhà cung cấp. Ví dụ: https://stripe.dev/elements-examples/ Trong này có nhiều kiểu form cho bạn tùy chọn. Có thể áp dụng form nhập thẻ Visa/Debit chung trong 1 trường hoặc tách các…

Xem thêm →