Thêm tham số tùy chỉnh cho phân trang

Khi sử dụng phân trang tùy chỉnh cho một danh sách nào đó hiển thị trong trang single hoặc trang archive. Chúng ta sẽ không sử dụng tham số paged thông thường, thay vào đó mình sẽ truyền vào tham số pagi để sử dụng.

add_filter( 'hocwp_theme_paginate_links_args', function ( $args ) {
  if ( is_author() ) {
    $agent = new LDC_Agent( get_queried_object_id() );

    if ( $agent->is_valid() ) {
      $base = $args['base'] ?? '';

      if ( ! empty( $base ) ) {
        $base = str_replace( 'page/%#%/', '', $base );
        $base = remove_query_arg( 'pagi', $base );

        if ( str_contains( $base, '?' ) ) {
          $base .= '&';
        } else {
          $base .= '?';
        }

        $base .= 'pagi=%#%';

        $args['base'] = $base;
      }
    }
  }

  return $args;
} );

add_filter( 'hocwp_theme_current_paged', function ( $paged ) {
  if ( empty( $paged ) ) {
    $paged = absint( $_GET['pagi'] ?? '' );
  }

  return $paged;
} );

 

Lại Đình Cường

Tôi làm quen và phát triển WordPress từ năm 2008, cho đến nay thì đã có hơn 13 năm kinh nghiệm, thật không thể tin được. Tôi có đam mê và dành nhiều thời gian làm việc với WordPress mỗi ngày, hiện tại tôi đang phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Nếu bạn đang cần người làm trang web bằng WordPress? Hãy liên hệ với tôi ngay để được tư vấn nhé.