WordPress snippets

Tổng hợp các đoạn code hay, giúp ích cho trang web WordPress của bạn. Chia sẻ các bài viết liên quan đến quá trình phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Fixed header khi kéo chuột xuống dưới

Đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn tạo hiệu ứng fixed header khi kéo chuột xuống dưới, lúc này header sẽ luôn luôn hiển thị cho người dùng. Với tính năng này thì người dùng có thể dễ dàng thấy được các link hữu ích trong menu ở header. // Fixed header (function () {…

Xem thêm →