WordPress snippets

Tổng hợp các đoạn code hay, giúp ích cho trang web WordPress của bạn. Chia sẻ các bài viết liên quan đến quá trình phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Tùy biến hiển thị giỏ hàng WooCommerce
Tùy chỉnh hiển thị giỏ hàng WooCommerce theo sở thích

Khi bạn dùng plugin hoặc giao diện, bạn hoàn toàn có thể tùy biến giỏ hàng WooCommerce theo sở thích. Chỉnh sửa cart.php: <?php /** * Cart Page * * This template can be overridden by copying it to yourtheme/woocommerce/cart/cart.php. * * HOWEVER, on occasion WooCommerce will need to update template files and you *…

Xem thêm →
Fixed header khi kéo chuột xuống dưới

Đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn tạo hiệu ứng fixed header khi kéo chuột xuống dưới, lúc này header sẽ luôn luôn hiển thị cho người dùng. Với tính năng này thì người dùng có thể dễ dàng thấy được các link hữu ích trong menu ở header. // Fixed header (function () {…

Xem thêm →