WordPress

Chia sẻ mọi thứ về WordPress, bao gồm: giao diện WordPress, plugin WordPress, thủ thuật WordPress và các đoạn mã hữu ích được sưu tầm.

Cài đặt Object Cache với Redis trên plugin Litespeed Cache
Cài đặt Object Cache với Redis trên plugin Litespeed Cache

Nếu bạn đang sử dụng plugin Litespeed Cache, phần Object Cache không kích hoạt hoặc kích hoạt sai thì sẽ thấy thông báo: LSCache caching functions on this page are currently unavailable! Trạng thái kiểm tra kết nối của Object Cache sử dụng Memcached hoặc Redis là Thất bại. Trong bài viết này mình sẽ…

Xem thêm →
Tùy biến hiển thị giỏ hàng WooCommerce
Tùy chỉnh hiển thị giỏ hàng WooCommerce theo sở thích

Khi bạn dùng plugin hoặc giao diện, bạn hoàn toàn có thể tùy biến giỏ hàng WooCommerce theo sở thích. Chỉnh sửa cart.php: <?php /** * Cart Page * * This template can be overridden by copying it to yourtheme/woocommerce/cart/cart.php. * * HOWEVER, on occasion WooCommerce will need to update template files and you *…

Xem thêm →
Khắc phục The requested URL was not found on this server
Khắc phục The requested URL was not found on this server

Khi quản lý blog và website, đôi lúc bạn sẽ gặp lỗi The requested URL was not found on this server. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa lỗi The requested URL was not found cho WordPress.

Xem thêm →
Fixed header khi kéo chuột xuống dưới

Đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn tạo hiệu ứng fixed header khi kéo chuột xuống dưới, lúc này header sẽ luôn luôn hiển thị cho người dùng. Với tính năng này thì người dùng có thể dễ dàng thấy được các link hữu ích trong menu ở header. // Fixed header (function () {…

Xem thêm →
Cài đặt localhost để giả lập hosting chạy WordPress
Cài đặt localhost để chạy WordPress

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt localhost để chạy WordPress trên máy tính cá nhân. Đây là công cụ thiết yếu để bạn cài đặt WordPress cũng như quản lý và test chức năng trang trong suốt quá trình dài phát triển blog. Thường thì mọi người vẫn hay…

Xem thêm →