Tài liệu thiết kế website

Bảo mật đường dẫn font, không cho view source tải về
Bảo mật đường dẫn font face

Khi bạn muốn chia sẻ font lên mạng, chỉ cho phép người dùng trả phí tải về, mặt khác vẫn hiển thị font demo cho mọi người cùng xem. Bạn sẽ tìm cách bảo mật đường dẫn khai báo font face. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách không cho người…

Xem thêm →
Sửa lỗi trình soạn thảo wp_editor bên ngoài frontend
Trình soạn thảo TinyMCE

Khi bạn sử dụng hàm wp_editor của WordPress bên ngoài admin, đôi lúc bạn sẽ gặp trường hợp các dấu nháy kép của thuộc tính thẻ HTML bị thay đổi. Như các bạn thấy trong hình bên trên, các dấu nháy kép " bị lỗi, đôi lúc thay bằng ”, đôi lúc thì thay bằng…

Xem thêm →
Tự động đăng nhập admin bằng ID tài khoản
Đăng nhập admin WordPress

Có đôi lúc bạn biết ID của người dùng hoặc tên tài khoản người dùng nhưng lại không nhớ mật khẩu. Bạn có thể sử dụng cách khôi phục mật khẩu. Tuy nhiên, nếu bạn là một người khác, và bạn chỉ muốn tự động đăng nhập admin bằng ID tài khoản, không cần phải…

Xem thêm →
Truyền sự kiện click từ Javascript ngoài vào krpano
Truyền sự kiện click từ Javascript ngoài vào krpano

Đoạn mã ví dụ cách truyền sự kiện click từ Javascript ngoài vào Krpano. Yêu cầu đề ra: bạn muốn thực thi một công việc nào đó trong krpano bằng sự kiện click nhấn chuột vào một đối tượng bất kỳ trong mã javascript bên ngoài file xml của krpano.

Xem thêm →